Ingepland en uitgevoerd onderzoek

Filter onderzoeken:

Titel Departement Artikel Thema Type onderzoek Status Afronding Oplopend sorteren
Hoogwaardige dienstverlening één overheid Periodieke rapportage Aangekondigd n.t.b.
Feministisch buitenlandbeleid V Buitenlandse Zaken, XVII Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Verduurzaming IX Financiën en Nationale Schuld IXB 2 Financiële markten, IXB 3 Financieringsactiviteiten publiek-private sector, IXB 5 Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Verduurzaming belastingstelsel IX Financiën en Nationale Schuld IXB 1 Belastingen Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Fiscale regelingen IX Financiën en Nationale Schuld IXB 1 Belastingen Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Visserij XIV Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit XIV 22 Natuur, visserij en gebiedsgericht werken, XIV 24 Uitvoering en toezicht Periodieke rapportage Aangekondigd 2030
Evaluaties van herziening in regelgevend kader (o.a. Energiewet en Warmtewet) XIII Economische Zaken en Klimaat XIII 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Periodieke rapportage Aangekondigd 2029
Effectief en efficiënt begrotingsbeleid en begrotingsbeheer IX Financiën en Nationale Schuld Periodieke rapportage Aangekondigd 2029
Uitvoering en handhaving Belastingdienst IX Financiën en Nationale Schuld IXB 1 Belastingen Periodieke rapportage Aangekondigd 2029
Politie VI Justitie en Veiligheid VI 31 Politie Periodieke rapportage Aangekondigd 2029