Interdepartementale Beleidsonderzoeken

Interdepartementale beleidsonderzoeken (IBO’s) ontwikkelen beleidsopties voor belangrijke beleidsterreinen. Ze vinden plaats in opdracht van het kabinet en worden uitgevoerd door interdepartementale werkgroepen. IBO’s zijn ambtelijke onderzoeken die onafhankelijk van de politiek worden uitgevoerd. De taakopdrachten worden jaarlijks gepubliceerd in een bijlage van de Miljoenennota. Het Ministerie van Financiën coördineert IBO's en voert ze uit in samenwerking met de vakministeries. Een overzicht van de IBO's van de afgelopen jaren met een selectie van de daaruit volgende beleidsopties vindt u hieronder. 

Bestand