Toolbox beleidsevaluaties

In vijf stappen naar een goede evaluatie

In vijf stappen naar een goede evaluatie

De Toolbox Beleidsevaluaties helpt beleidsmedewerkers, evaluatiecoördinatoren, beleidsonderzoekers en andere belangstellenden bij het opzetten en uitvoeren van een goede evaluatie van een beleid, programma of project. De Toolbox deelt het evaluatieproces op in vijf stappen die je kunt doorlopen om een beleidsevaluatie uit te (laten) voeren.

Hulpmiddelen

Behalve het stappenschema zijn er in de Toolbox nog meer hulpmiddelen te vinden, zoals een overzicht van onderzoeksmethoden voor beleidsvoorbereiding, monitoring en terugkoppeling, én een aantal specifieke handreikingen.